Gezond Totaal

Diensten

Personal Coaching Roermond werkt samen 4 andere bedrijven om een multidisciplinaire aanpak aan te bieden voor bedrijven. Kijk op www.gezondtotaal.nu voor meer informatie.

De noodzaak van het vroegtijdig signaleren van stress, het met stress leren om gaan en het voorkomen van uitval door stress gerelateerde klachten of burn-out, behoeft geen toelichting meer. Niemand wil dit meemaken en kijk je daarbij naar wat stress en burn-out je in persoonlijke en in financiële zin kunnen kosten dan is het voorkomen ervan een must. Kijken we vervolgens naar de kosten die er in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg gemoeid zijn met stress, stress gerelateerde klachten en
burn-out, dan kom je al snel tot de conclusie dat alles op alles gezet moet worden ter preventie.

Gezondtotaal.nu biedt u volop tools en handvatten ter PREVENTIE van stress, stress gerelateerde klachten en burn-out.

Rugtraject Gezondtotaal.nl

Heeft u een hoger ziekteverzuim en rugklachten is een veelvoorkomende klacht. Maak een afspraak voor een intake voor een rugtraject. We starten met een uitgebreide intake door de RugFit® coach en de Manueeltherapeut. De intake duurt in totaal 2 uur (meten, testen en gegevensverwerking). Wanneer alle gegevens verzameld zijn dan komt er een terugkoppeling met een advies naar de werkgever toe.

Heeft u een werknemer die uitvalt vanwege acute lage rugklachten dan adviseren we de snelle interventie in te schakelen. Dit betekent dat de werknemer binnen 2 werkdagen gezien is door de RugFit® therapeut om direct herstel te stimuleren. Deze snelle interventie zorgt er nl voor dat de werknemer niet eerst een paar weken thuis blijft en dan pas gestart wordt met behandeling. Directe actie voorkomt vaker langdurige uitval.

U kunt een afspraak maken via  0475 - 320399 en u dient aan te geven dat het om een snelle interventie gaat. We nemen binnen 24 uur contact op met u als werkgever of met de betreffende werknemer. Deze dienst kan gedeeltelijk vergoedt worden door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering.


  - Met 6 tot maximaal 10 deelnemers
  - 10x duur 3 maanden
  - Groepsprogramma met afwisselende theorie en praktijk
  - Je gaat in groepsverband aan de slag en werkt daarbij aan je individuele doelstellingen
  - Kracht van het werken in groepsverband: samen sterk, iedereen is ervaringsdeskundige en de onderlinge uitwisseling van ervaringen, tips en tops
  - Kosten op aanvraag
  - Vereist: intake
individueel traject gezondtotaal.nu
Een Individueel traject is een op maat gemaakt programma. Tijdens de intake wordt bekeken wat er nodig is om je doel te behalen. Dit kan zijn voor een bedrijf als particulier.


- 1 op 1
- Kracht van individueel aan de slag gaan: alles wordt op maat ingevuld
- Doelen in overleg met jou (en je werkgever)
- De duur is afhankelijk van de voortgang van het traject en afhankelijk van het doel dat men wilt bereiken
- Kosten op aanvraag
- Intake om te bepalen wat je baseline is en welk doel jij wilt bereiken

Samen met Inge bepaal jij wat je wilt bereiken tijdens dit traject.


Return to work coaching

Terug naar de werkplek gaat vaker fout dan goed. Dit kan veroorzaakt worden door veel factoren. We willen eigenlijk alleen maar succesmomenten ervaren met werknemers die terug naar de werkplek komen. Op het moment dat dit fout gaat is dit zeer demotiverend voor de werknemer.
Het luistert zeer nauw, de fysieke en mentale belasting/belastbaarheid. Wij zorgen ervoor dat uw werknemer weer zo optimaal en zo snel mogelijk weer terug is op de werkplek. Gaat men te snel dat zal men zien dat werknemers weer uitvallen of niet verder kunnen opbouwen. Op de juiste wijze coachen is dan van groot belang. We worden vaak pas ingeschakeld als het een of meerdere keren al fout gegaan is. We willen iedereen erop wijzen dat het belang om iemand terug te laten keren niet met uitval gepaard mag gaan.
De werkgever kan altijd vrijblijvend een gesprek aanvragen.